Kosciół Rektoralny Św. Macieja

 

Godziny Mszy Św.
niedziele:  18:00, 20:00
dni powszednie: 19

Adres
ul. Plac Biskupa Nankiera 17
50-140 Wrocław
tel: 71 794 81 70
e-mail: maciejowka@archidiecezja.wroc.pl
www: www.maciejowka.org

 

zdj. Panoramio

Rektor: Ks. mgr Mirosław MALIŃSKI RM rektor kościoła p.w. św. Macieja, Diecezjalny Duszp. Akademicki - ust. 2000
Rezydent: Ks. mgr Grzegorz TABAKA
Wieczysta Adoracja: 2 marca
Wspólnoty i Ruchy:
Oaza Akademicka, Ruch Rodzin Nazaretańskich, Grupa Taize, Odnowa w Duchu Świętym, Caritas Academica, Lektorzy, Schola, cykle spotkań: biblijnych, filozoficzno-antropologicznych i rodzinnych, Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół CODA "Czwórka" i "Maciejówka" we Wrocławiu, Domowy Kościół (Ruch Światło-Życie)
   
   
 
Ľródło danych: www.archidiecezja.wroc.pl

Kościół św.

Dawny kościół klasztorny Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą pod wezwaniem św. Macieja Apostoła położony jest w północnej części średniowiecznego Wrocławia, u zbiegu dzisiejszej ulicy Szewskiej i pl. Biskupa Nankiera. Wraz z klasztorem (dzisiejsza Biblioteka Ossolineum) i prowadzonym przez zakonników szpitalem zajmował on obszar ograniczony od zachodu ul. Szewską, od północy korytem Odry, od wschodu klasztorem Klarysek (obecnie Urszulanek) i od południa pl. Nankiera. Był to bardzo specyficzny rejon tworzącego się wówczas Rys Otto F. Probsta z 1898 r.
organizmu miejskiego, bowiem cały teren pomiędzy Odrą a linią obecnej ulicy Uniwersyteckiej i pl. Nankiera oraz między dzisiejszymi mostami Uniwersyteckim i Piaskowym należał w I połowie XIII wieku do piastowskiej rodziny książęcej. Stopniowo w trakcie tego stulecia był on przekazywany w kolejnych aktach darowizn zgromadzeniom zakonnym: Franciszkanów, Krzyżowców, Klarysek. W rękach książęcych pozostał tylko teren, na którym wzniesiono gotycki zamek, później zastąpiony przez kompleks budynków Uniwersytetu. Osobą ściśle związaną z dziejami fundacji wszystkich wymienionych klasztorów była księżna Anna (zm. 23.06.1265 r.), żona Henryka II Pobożnego, a córka króla czeskiego Przemysła Otokara I.

Ľródło: http://www.maciejowka.org/duszpasterstwo/kosciol